Human Resource Management

Uw onderneming is voortdurend in beweging. Iedere dag opnieuw zijn er keuzes te maken. Niet alleen in een crisis waarin u alle zeilen moet bijzetten maar ook in een situatie van groei. In al deze situaties vormen uw medewerkers de spil van de veranderingen. En daarmee leveren zij een essentiële bijdrage aan het succes van uw onderneming.

Illustratie: Kim Leeflang, Rotterdam
Illustratie: Kim Leeflang, Rotterdam

Of het nu gaat om de opstart van uw onderneming, groei, een (ingrijpende) verandering of een noodgedwongen sanering; mensen maken het verschil. Daarbij kunt u te maken krijgen met medewerkers die het moeilijk vinden zich aan te passen aan een nieuwe situatie. Die niet kunnen voldoen aan nieuwe wensen. Of zelfs uitvallen, om welke reden dan ook.
Om de continuïteit van uw onderneming veilig te stellen kan het noodzakelijk zijn om afscheid te nemen van medewerkers. En in periodes van groei heeft u wellicht behoefte aan meer menskracht, nieuw potentieel, nieuwe ideeën.

Randolph & Mortimer beschikt over uitgebreide ervaring op het gebied van HRM.
Wij kunnen u professionele ondersteuning bieden bij:
• Begeleiding en beheersing van ziekteverzuim;
• Werving, selectie of ontslag van medewerkers;
• Opzet en begeleiding van functionerings- en beoordelingsgesprekken;
• Persoonlijke coaching en ontwikkeling van medewerkers;
• Verbetering van de samenwerking.
Tevens bieden wij ons graag aan als uw sparringpartner op al deze deelgebieden.

Onze manier van werken kenmerkt zich ook hier door een resultaatgerichte, pragmatische aanpak. Daarbij gaan we uit van uw organisatie als geheel: alle elementen in uw organisatie zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Management en medewerkers, algemeen beleid en HR beleid, structuur en werkprocessen, cultuur en mentaliteit.

Vanuit dit standpunt en vanuit een grote mate van betrokkenheid leveren wij graag een bijdrage aan het optimaliseren van uw menselijk potentieel. Zowel in de rol van adviseur als interim manager.