Interim Solutions

Er zijn momenten dat u als ondernemer behoefte heeft aan professionals die naast u staan en met u meedenken als ondernemer, om uiteindelijk samen uw strategische doelstellingen te realiseren. De dienstverlening van Randolph & Mortimer Associates kenmerkt zich om deze pragmatische aanpak, waarbij de strategie en doelstellingen van uw onderneming centraal staan. De professionals van Randolph & Mortimer onderscheiden zich door de cliënten, afhankelijk van de vraag, op maat gesneden diensten aan te bieden en door samen met hen tot de optimale oplossing te komen. Daarbij wordt een juiste afweging gemaakt tussen kwaliteit en snelheid van de dienstverlening, om zodoende voor u tot een optimaal rendement te komen.

Hoog gekwalificeerde inzet van buitenaf, zowel structureel als projectmatig, kan voor u een prima oplossing zijn om uw doelstellingen te realiseren.

De professionals van Randolph & Mortimer zijn gewend om in wisselende omgevingen snel hun weg te vinden. Zij weten uit ervaring dat er veel van hen verwacht wordt en zijn waar nodig ingesteld op pragmatisch optreden.

Illustratie: Kim Leeflang, Rotterdam
Illustratie: Kim Leeflang, Rotterdam

De op maat gesneden diensten kunnen divers zijn, waarbij het voor u natuurlijk van belang is dat zij gericht zijn op de hele onderneming. Hierbij kunt u denken aan diensten op het gebied van:

• Controlling;
• Informatievoorziening;
• Administratieve dienstverlening.

Randolph & Mortimer geeft op professionele wijze invulling aan deze diensten. Wij zijn dus niet alleen gefocust op de financiële rapportage, maar richten ons op u als ondernemer en de gehele onderneming inclusief al zijn processen, zodoende kunnen wij een bijdrage leveren aan de totale bedrijfsprestatie, waarbij de bedrijfsstrategie van de onderneming centraal staat.

Concreet betekent dit een grote mate van betrokkenheid en inzet, met als drijfveer doelgerichtheid. De combinatie tussen externe expertise en interne teamspirit resulteert in meer dan alleen toegevoegde waarde.
De professionals van Randolph & Mortimer zijn fulltime of parttime inzetbaar, zolang als dat voor uw business noodzakelijk is.