Turnaround en Change Management

Vaak een kritieke situatie voor uw onderneming. Een kantelpunt wellicht in het bestaan, waarbij de beslissingen die genomen moeten worden vaak ingrijpend zijn, maar derhalve van vitaal belang voor de continuïteit van uw onderneming. Deze veranderingen hebben vaak grote consequenties voor uw organisatie en voor uw medewerkers, waarbij de focus blijvende verbetering is.

Meestal een moment dus waarop het huidige management sterk behoefte kan hebben aan een buitenstaander, die niet is belast met de historie van de onderneming, maar die uiteraard wel beschikt over een grote dosis professionaliteit om de situatie krachtig aan te pakken en daarbij ook nog eens rekening houdt met de betekenis van veranderingen voor uw onderneming en uw medewerkers. Randolph & Mortimer beschikt over deze professionaliteit. Waarbij de ervaring is opgedaan in soortgelijke omstandigheden.

Illustratie: Kim Leeflang, Rotterdam
Illustratie: Kim Leeflang, Rotterdam

De onderneming en activiteiten zullen terug moeten worden gebracht naar de basis. Het gaat er om uitgangspunten helder te (her) definiëren en de zaken niet moeilijker te maken dan ze zijn. Dat komt neer op het vertalen van de complexiteit van alle mogelijke belangen en veelheid van aspecten die meespelen naar begrijpelijke acties. Ombuigen waar haalbaar; ingrijpen waar noodzakelijk.